Posodobitev mlinskega postrojenja Čakovečki mlinovi d.d.

OPIS PROJEKTA: „Posodobitev mlinskega postrojenja Čakovečki mlinovi“ v sklopu Operacije 4.2.1. “Povečanje dodane vrednosti kmetijskim izdelkom“, podukrep 4.2. »Podpora za vlaganja v predelavo, marketing in/ali razvoj kmetijskih izdelkov«

Posodobitev mlinskega postrojenja Čakovečki mlinovi“ je projekt, ki se izvaja v sklopu Operacije 4.2.1. “Povečanje dodane vrednosti kmetijskim izdelkom“, podukrepa 4.2. »Podpora za vlaganja v predelavo, marketing in/ali razvoj kmetijskih izdelkov« Programa za razvoj podeželja Republike Hrvaške za obdobje od leta 2014 do leta 2020. Predmet projekta je posodobitev (rekonstrukcija in nabava mlinske opreme) mlinskega postrojenja družbe Čakovečki mlinovi v Čakovcu ter nabava električnih viličarjev za transport surovine in gotovih izdelkov znotraj objekta.

S prijavo projekta na navedeni razpis so določeni naslednji cilji:

1. Povečanje predelovalnih kapacitet za 45 %
2. Izboljšanje tehnološkega procesa

• Izboljšanje mlevnega diagrama in širitev asortimaja izdelkov

1. Vgradnja strojev in uvajanje postopkov, ki omogočajo vodenje proizvodnega procesa po najvišjih higienskih standardih in zagotavljajo zdravstveno varnost izdelkov za prehrano ljudi in krmo.
2. Vgradnja dodatne opreme v sestavo proizvodne linije s ciljem ustvariti pogoje, v katerih se bo poleg pšenice predeloval tudi rž.

Izvedba projekta privede do naslednjih rezultatov:

1. Racionalnejša uporaba surovine
2. Proizvodnja večje količine izdelkov z večjo granulacijo

• Razvoj novih izdelkov po specifikacijah potrošnikov (optimizacija vsebine glutena)

1. Novi postopki in rešitve za zagotavljanje zdravstvene varnosti izdelkov
2. Povečanje varnosti delovanja postrojenja
3. Izboljšanje pogojev dela

Skupna vrednost projekta je 63.110.777,30 HRK, od tega je 58.792.601,30 HRK skupni znesek sprejemljivega vlaganja.
Skupna vrednost projekta je 63.110.777,30 HRK, od tega je 58.792.601,30 HRK skupni znesek sprejemljivega vlaganja.
Agencija za plačila v kmetijstvu, ribištvu in razvoju podeželja je 1. oktobra 2015 izdala Sklep o dodelitvi sredstev za podjetje Čakovečki mlinovi d.d., na podlagi katerega je odobrena podpora v višini 22.934.400,00 HRK.
Sredstva podpore zagotavljata proračun Evropske unije in državni proračun Republike Hrvaške. Evropska unija sodeluje s 85 % deleža (19.494.240,00 HRK), Republika Hrvaška pa s 15 % deleža (3.440.160,00 HRK).