Obavijest o otkupu, uvjeti otkupa i prijema žitarica na polog roda 2016

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec obavještavaju poljoprivredna gospodarstva da će od srijede 6. srpnja 2016. godine, primati na prodaju pšenicu roda 2016 g. Pšenica se prima svakim danom između 6 i 21 sati. Otkup će trajati do popunjenja silosnih kapaciteta, a najkasnije do 31. srpnja 2016.

Otkup će se obavljati sukladno Kodeksu o otkupu žitarica i uljarica. Cijena za 1. klasu je 1,10kn, za 2. klasu 1,00kn i za 3. klasu 0,90kn uz odbitak 1% ulaznog kala. U ovome je uračunat i prijevoz do silosa Čakovec. Poljoprivredna gospodarstva će na prijemnom mjestu dobiti dokumente temeljem kojih će nakon proteka 2 radna dana od dana predaje pšenice primiti novac za prodanu pšenicu na svoj žiro račun u banci.

Pšenica koja se prima mora biti zdrava, nezaražena biljnim bolestima ili štetnicima, podobna za uporabu u mlinskoj industriji za proizvodnju ljudske hrane.

Neće se primati pšenica s proteinom manjim od 10,5%, vlagom iznad 21%, niti s primjesama iznad 8%.

Poljoprivredna gospodarstva koja žele pšenicu predati na polog za zamjenu neka obavezno sa sobom ponesu i knjižice pologa kako bi se mogla obaviti sva potrebna evidentiranja.

Važno:

Gore navedeni uvjeti otkupa su važeći za sva poljoprivredna gospodarstva (trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te seljačka gospodarstva ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva).

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva da će se predaja pšenice i raži primati na polog najkasnije do  31. srpnja 2016. godine, nakon tog roka neće postojati mogućnost predaje pšenice na polog za prodaju, za zamjenu ili direktne zamjene.

Poljoprivredni proizvođači koji imaju status poreznog obveznika po PDV-u, obvezni su sa sobom ponijeti potvrdu Porezne uprave kojom je taj status utvrđen. Osim toga molimo poljoprivredne proizvođače da prilikom prodaje pšenice obavezno dostave broj svog žiro računa u IBAN formatu.

Za vrijeme prihvata pšenice privremeno će se regulirati i promet oko mlina u Čakovcu. Kolona vozila koja čekaju za istovar pšenice se formira u ulici Žrtava fašizma i u Mlinskoj ulici od Buzovca prema mlinu, a iz Gajeve i Novakove ulice se neće moći ulaziti u kolonu kao niti na istovar pšenice.

U mlinu će se za vrijeme žetve moći besplatno dobiti vlažna pljeva za nastelj stoke. Svi zainteresirani se mogu javiti gđi. Vilenki Vojvoda radi dogovora.

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec obavještavaju poljoprivredne proizvođače da će se prijem RAŽI vršiti kontinuirano tijekom žetve od 7,00-14,00 sati, uz posebnu napomenu da ista treba biti suha – vlažna raž iznad 13,5 % vlage se neće primati.

Ujedno se obavještavaju poljodjelci da Čakovečki mlinovi d.d. tritikalu (pšenoraž) ne primaju.

S poštovanjem,

Član Uprave:

Nino Varga, dipl. oec.