NOVA LOKACIJA MJENJAČNICE U ČAKOVCU

Od 01.05.2017. mjenjačnica žitarica Čakovečkih mlinova d.d. seli s adrese dr. Ivana Novaka 42, Čakovec na novu adresu:

Zagrebačka 91, Čakovec - lokacija Uljare Čakovečkih mlinova d.d.

Tel: 040/375-590