Kontakt

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Čakovečki mlinovi, d.d. osobne podatke tretiraju kao povjerljive informacije te provode zaštitu osobnih podataka.

U osobne podatke koje korisnik pošalje na kontakt e-mail adrese, uvid imaju samo radnici Čakovečkih mlinova, d.d. Osobni podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama, ukoliko za isto ne postoji zakonska osnova.

Osobni podaci će se koristiti samo u svrhe dopuštene Općom uredbom o zaštiti podataka. Ostali eventualno nepotrebni osobni podaci koje korisnik pošalje ili priloži će se brisati.

NAZIV TVRTKE:                              ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.  za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

SKRAĆENI NAZIV:                          ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

POSLOVNA ADRESA:                     Mlinska ulica 1, Hrvatska

KONTAKTI:
tel: +385 40 375 555
Fax: +385 40 375 558
e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr
web: www.cak-mlinovi.hr

UPRAVA DRUŠTVA:

Nino Varga, predsjednik Uprave

Marijan Sršen, član Uprave

Stjepan Varga, predsjednik Nadzornog odbora

e-mail:  tajnistvo@cak-mlinovi.hr

SLUŽBA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA:

Pravni poslovi
e-mail: pravni.poslovi@cak-mlinovi.hr

Ljudski resursi
e-mail: ljudski.resursi@cak-mlinovi.hr

TEHNIČKA SLUŽBA:

e-mail: tehnicka@cak-mlinovi.hr

ODJEL PRODAJE:

e-mail: prodaja@cak-mlinovi.hr

ODJEL NABAVE I MARKETINGA:

e-mail: nabava@cak-mlinovi.hr

RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKA SLUŽBA:

e-mail: racunovodstvo@cak-mlinovi.hr

RJ MLIN ČAKOVEC:

e-mail: mlin.ck@cak-mlinovi.hr

RJ MLIN DONJI KRALJEVEC:

e-mail: mlin.dk@cak-mlinovi.hr

RJ PEKARA ČAKOVEC:

e-mail: pekara.ck@cak-mlinovi.hr

RJ PEKARA OROSLAVJE:

e-mail: pekara.oroslavje@cak-mlinovi.hr

LABORATORIJ:

e-mail: laboratorij@cak-mlinovi.hr

REGISTAR: MBS: 070004250
Trgovački sud u Varaždinu
MATIČNI BROJ: 3108414
OIB: 20262622069
TEMELJNI KAPITAL: 102.900.000,00 kn
POSLOVNA BANKA: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
HR 26 2340009 1116005907
RAIFFEISEN BANK AUSTRIJA d.d., Zagreb
HR 81 2484008 1101841873
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
HR 49 2402006 1100031817