Modernizacija mlinskoga postrojenja Čakovečki mlinovi d.d.

OPIS PROJEKTA:  „Modernizacija mlinskoga postrojenja Čakovečki mlinovi“ u sklopu Operacije 4.2.1.“Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«

Modernizacija mlinskoga postrojenja Čakovečki mlinovi“ projekt je koji se provodi u sklopu Operacije 4.2.1.“Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Predmet ovoga projekta je modernizacija (rekonstrukcija i nabava mlinske opreme) mlinskog postrojenja Čakovečkih mlinova u Čakovcu te nabava električnih viličara za transport sirovine i gotovih proizvoda u krugu objekta.

Prijavom projekta na navedeni natječaj određeni su sljedeći ciljevi:

 1. Povećanje prerađivačkih kapaciteta za 45%
 2. Unaprjeđenje tehnološkoga procesa
 • Unaprjeđenje mljevnoga dijagrama i proširenje asortimana proizvoda
 1. Ugradnja strojeva i uvođenje postupaka koji omogućuju vođenje proizvodnog procesa po najvišim higijenskim standardima i osiguravaju zdravstvenu ispravnost proizvoda za ljudsku prehranu i hranidbu stoke
 2. Ugradnja dodatne opreme u sastav proizvodne linije za stvaranje uvjeta u kojima će se osim pšenice prerađivati i raž.

Provedbom projekta ostvarit će se sljedeći rezultati:

 1. Racionalnije korištenje sirovine
 2. Proizvodnja većih količina proizvoda krupnije granulacije
 • Razvoj novih proizvoda prema specifikacijama potrošača (optimizacija sadržaja glutena)
 1. Novi postupci i rješenja u osiguranju zdravstvene ispravnosti proizvoda
 2. Povećanje sigurnosti rada postrojenja
 3. Poboljšanje uvjeta rada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 63.110.777,30 HRK, od čega je 58.792.601,30 HRK ukupan iznos prihvatljivog ulaganja.

Dana 1. listopada 2015. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o dodjeli sredstava za tvrtku Čakovečki mlinovi d.d. temeljem koje je odobrena potpora u iznosu od 22.934.400,00 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela (19.494.240,00 HRK), a Republika Hrvatska s 15% udjela (3.440.160,00 HRK).