Contact

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Čakovečki mlinovi, d.d. osobne podatke tretiraju kao povjerljive informacije te provode zaštitu osobnih podataka.

U osobne podatke koje korisnik pošalje na kontakt e-mail adrese, uvid imaju samo radnici Čakovečkih mlinova, d.d. Osobni podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama, ukoliko za isto ne postoji zakonska osnova.

Osobni podaci će se koristiti samo u svrhe dopuštene Općom uredbom o zaštiti podataka. Ostali eventualno nepotrebni osobni podaci koje korisnik pošalje ili priloži će se brisati.

NAME OF THE COMPANY:                              ČAKOVEČKI MLINOVI JSC for manufacturing and distribution of food products

SHORTENED NAME:                          ČAKOVEČKI MLINOVI JSC

BUSINESS ADDRESS:                     Mlinska ulica 1, Croatia

CONTACT:
tel: +385 40 375 555
Fax: +385 40 375 558
e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr
web: www.cak-mlinovi.hr

COMPANY MANAGEMENT:

President of the Management Board: Nino Varga

Member of the Management Board: Marijan Sršen

President of the Supervisory Board: Stjepan Varga

e-mail:  tajnistvo@cak-mlinovi.hr

GENERAL AND LEGAL BUSINESS DEPARTMENT:

Pravni poslovi
e-mail: pravni.poslovi@cak-mlinovi.hr

Ljudski resursi
e-mail: ljudski.resursi@cak-mlinovi.hr

TECHNICAL DEPARTMENT:

e-mail: tehnicka@cak-mlinovi.hr

SALES DEPARTMENT:

e-mail: prodaja@cak-mlinovi.hr

PURCHASE AND MARKETING DEPARTMENT:

e-mail: nabava@cak-mlinovi.hr

ACCOUNTING AND FINANCIAL DEPARTMENT:

e-mail: racunovodstvo@cak-mlinovi.hr

PRODUCTION UNIT "MILL ČAKOVEC":

e-mail: mlin.ck@cak-mlinovi.hr

PRODUCTION UNIT "MILL DONJI KRALJEVEC":

e-mail: mlin.dk@cak-mlinovi.hr

PRODUCTION UNIT "BAKERY ČAKOVEC":

e-mail: pekara.ck@cak-mlinovi.hr

PRODUCTION UNIT "BAKERY OROSLAVJE":

e-mail: pekara.oroslavje@cak-mlinovi.hr

LAB:

e-mail: laboratorij@cak-mlinovi.hr

REGISTRY: MBS: 070004250
Commercial Court in Varaždin
Business facility: 3108414
Tax number: 20262622069
ORIGINAL CAPITAL: 102.900.000,00 kn
BUSINESS BANK: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
HR 26 2340009 1116005907
RAIFFEISEN BANK AUSTRIJA d.d., Zagreb
HR 81 2484008 1101841873
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
HR 49 2402006 1100031817