Dionica

Čakovečki mlinovi d.d. su odlukom o pretvorbi 1992. transformirani iz društvenog u dioničko društvo. Iste godine društvo je privatizirano u 100%-tnom iznosu.
Dionice Čakovečkih mlinova d.d. su dematerijalizirane i uključene su u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Heinzelova 62a, 10002 Zagreb 27. rujna 2000. godine i vode se pod kraticom CKML-R-A, ISIN oznakom HRCKMLRA0008 i pod CFI oznakom ESVUFR.
Ukupan broj redovnih dionica na ime iznosi 10.290.000, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.
Temeljni kapital društva sada je 102.900.000,00 kuna.
Od 2003. godine dionicama se trguje na hrvatskom tržištu kapitala. Dionica je prvotno uvrštena u JDD kotaciju Varaždinske burze te je kasnije spajanjem Varaždinske i Zagrebačke burze prešla na Redovito tržište Zagrebačke burze.
Podaci o stanju prvih 10 dioničara se mogu pronaći na stranicama SKDD-a
Podaci o trenutnom stanju cijene dionice su redovito ažurirani na stranicama Zagrebačke burze.