Kontakt

NAZIV TVRTKE:                              ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.  za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda

SKRAĆENI NAZIV:                          ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

POSLOVNA ADRESA:                     Mlinska ulica 1, Hrvatska

KONTAKTI:
tel: +385 40 375 555
Fax: +385 40 375 558
e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr
web: www.cak-mlinovi.hr

UPRAVA DRUŠTVA:

Stjepan Varga, predsjednik Uprave

Nino Varga, član Uprave

Julija Pintarić, tajnica
e-mail:  julija.pintaric@cak-mlinovi.hr

SLUŽBA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA:

Tibor Vegh, voditelj općih i pravnih poslova
e-mail: tibor.vegh@cak-mlinovi.hr

 

TEHNIČKA SLUŽBA:

Vanja Kutnjak, voditelj tehničke službe
e-mail: vanja.kutnjak@cak-mlinovi.hr

 

ODJEL PRODAJE:

Marko Štefulj, rukovoditelj prodaje
e-mail; marko.stefulj@cak-mlinovi.hr

Glorija Kolarić, voditelj prodaje mlinskih proizvoda
e-mail: glorija.kolaric@cak-mlinovi.hr

 

ODJEL NABAVE I MARKETINGA:

Katarina Varga, rukovoditelj nabave
e-mail: katarina.varga@cak-mlinovi.hr
Lidija Horvat, referent nabave i marketinga
e-mail: lidija.horvat@cak-mlinovi.hr

 

RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKA SLUŽBA:

Igor Gombar, rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
e-mail: igor.gombar@cak-mlinovi.hr
Marina Košir Vučica, voditelj knjigovodstva
e-mail: marina.kosir@cak-mlinovi.hr

RJ MLIN ČAKOVEC:

Spomenka Mašović, upravitelj
e-mail: spomenka.masovic@cak-mlinovi.hr
Vilenka Vojvoda, tehnolog
e-mail vilenka.vojvoda@cak-mlinovi.hr

 

RJ MLIN DONJI KRALJEVEC:

Ivanka Orehovec - Kostel, upravitelj
e-mail: ivanka.okostel@cak-mlinovi.hr

 

RJ PEKARA ČAKOVEC:

Robert Novak, upravitelj
e-mail: robert.novak@cak-mlinovi.hr
Dijana Novak, tehnolog
e-mail: dijana.novak@cak-mlinovi.hr
Damir Kregar, tehnolog
e-mail: damir.kregar@cak-mlinovi.hr

 

RJ PEKARA OROSLAVJE:

Anica Horvat, upravitelj
e-mail: anica.horvat@cak-mlinovi.hr

 

LABORATORIJ:

Zvijezdana Horvat – Štefulj, voditelj laboratorija
e-mail: zvijezdana.hstefulj@cak-mlinovi.hr

REGISTAR: MBS: 070004250
Trgovački sud u Varaždinu
MATIČNI BROJ: 3108414
OIB: 20262622069
TEMELJNI KAPITAL: 77.700.000,00 kn
POSLOVNA BANKA: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
HR 26 2340009 1116005907
RAIFFEISEN BANK AUSTRIJA d.d., Zagreb
HR 81 2484008 1101841873
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
HR 49 2402006 1100031817